Vuurwerk ook bij herdenkingen niet toegestaan

Vuurwerk ook bij herdenkingen niet toegestaan

De laatste maanden is het een paar keer voorgekomen dat supporters tijdens een thuiswedstrijd een overleden medesupporter herdachten. Daarbij werd onder andere gebruik gemaakt van fakkels en vuurwerk. Feyenoord en de Feyenoord Supportersvereniging willen benadrukken dat het afsteken van fakkels en vuurwerk in het stadion absoluut verboden is, ook wanneer dit gebeurt in het kader van voornoemde herdenkingen.

De indruk bestaat dat supporters zich hiervan onvoldoende bewust zijn. Het afsteken van vuurwerk en fakkels levert niet alleen gevaar op voor medesupporters, maar heeft ook boetes voor de club tot gevolg. De veiligheidsorganisatie kan in voorkomende gevallen niets anders doen dan supporters aanspreken op hun gedrag met alle vervelende gevolgen van dien.
Feyenoord en de Feyenoord Supportersvereniging doen een dringende beroep op de supporters om het afsteken van vuurwerk en fakkels in de Kuip achterwege te laten. De club herdenkt overleden Feyenoorders een keer per seizoen. Daarbij willen de club en de supportersvereniging binnen de toegestane kaders graag alle medewerking verlenen aan herdenkingen door supporters. Om de mogelijkheden hiertoe te bespreken kan contact opgenomen worden met de Afdeling Supporterszaken. Eventueel kan ook contact opgenomen worden met de Feyenoord Supportersvereniging.

Bron : Feyenoord

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *